Aktualne plany zajęć dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna:

Studia jednolite magisterskie


Aktualne plany zajęć dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Studia stacjonarne II stopnia, specjalność Intermedia i multimedia

Uwagi dotyczące planów zajęć proszę kierować do mgr Szymona Chylińskiego

Ostatnia aktualizacja - 27.09.2017 r., godz. 11.16.